Østersø NGO Netværk, Danmark

Baltic Sea NGO Network, Denmark

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Aktuelt Arkiv NGO Forum gav håb for samarbejdet med Rusland

NGO Forum gav håb for samarbejdet med Rusland

Email Udskriv

Af Peter Fjerring, Foreningen Danmark-Letland

Situationen i Ukraine har sat forholdet mellem EU og Rusland på standby. Forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale for EU-Rusland går trægt, og for nylig blev et topmøde for Østersølandenes regeringschefer aflyst. Men måske kan NGO’erne noget, som politikerne ikke kan. Dette års NGO-topmøde for Østersøen gav i hvert fald grund til optimisme.

Den 2.-3. juni dannede Finlands tredje største by Turku ramme om dette års Baltic Sea NGO Forum. Hele den første uge af juni var byen faktisk vært for næsten 100 Østersø-arrangementer under overskriften ”Turku Baltic Sea Days”. Fra Baltic Development Forums årsmøde til en konference om sundhed i Østersølandene. Fra et seminar i kommunenetværket Union of Baltic Cities til et embedsmandsmøde om miljøproblemer.

Afbud fra regeringschefer
Et enkelt møde i Turku blev som nævnt aflyst – topmødet for Østersølandenes regeringschefer, hvor der ellers var planlagt deltagelse af blandt andre Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Ruslands premierminister Dmitri Medvedev.

Derfor var det op til NGO-topmødet at bidrage til dialog mellem EU og Rusland. Og i NGO-mødet var det faktisk 43 ud af 230 deltagere, der kom fra Rusland.

Mødet blev åbnet af Finlands tidligere præsident Tarja Halonen, der i sin tale tog fat på den aktuelle politiske situation:

- Situationen i Ukraine er problematisk og lægger en dæmper på det officielle samarbejde mellem EU og Rusland. Derfor er det afgørende, at et møde som Baltic Sea NGO Forum styrker forbindelserne mellem mennesker og foreningsliv i EU-landene og Rusland, sagde hun.

- I mange nordiske og europæiske lande er borgerne godt organiseret, men i Rusland er holdningen til internationale organisationer og foreninger, der modtager udenlandsk støtte, mere restriktiv. Reel information og udveksling af gode erfaringer på tværs af grænser er den bedste vej til at mindske spændingerne, var budskabet fra Tarja Halonen.

Russiske NGO’er vil samarbejde
En af de deltagende NGO’er fra Rusland var paraplyorganisationen EU-Russia Civil Society Forum, der samler 127 forskellige foreninger. Deres pressechef Sergei Tereshenkov kunne fortælle om en stor interesse for samarbejde i det russiske foreningsliv.

Mange foreninger og skoler i Rusland har et stort ønske om mere udveksling og kontakt med udlandet for herigennem at få et større udsyn, mere nuanceret information og ikke mindst at blive bedre til fremmedsprog. De russiske NGO’er arbejder derfor med at finde finansiering til udvekslinger og gøre international kontakt lettere i forhold til visumansøgninger, forklarede han.

Men at der også er vanskelige vilkår for russisk foreningsliv kunne en anden russisk NGO berette om. Maria Kanevskaya, repræsentant fra en organisation i Skt. Petersborg, der arbejder med menneskerettigheder, fortalte, at mange russiske NGO’er ikke har det nemt:

– Nogle foreninger i Rusland er ufarlige for staten og ofte så sammenflettet med offentlige institutioner, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om de reelt er NGO’er. Samfundskritiske foreninger kan opleve chikane fra officiel side med beskyldninger om, at de er udenlandske spioner og en risiko for statens sikkerhed, lød det fra Maria Kanevskaya.

NGO’er skal støttes økonomisk
De to dage i Turku mundede ud i en sluterklæring fra topmødet. Den nævner blandt andet, at regeringerne i Østersølandene må anerkende den rolle, som NGO’er spiller for at skabe udvikling og samarbejde i regionen, herunder i forhold til Rusland. 

Sluterklæringen kommer derfor også ind på et andet tema, som blev diskuteret meget i Turku, nemlig finansiering af det arbejde, som NGO’erne udfører. De får ofte meget ros for deres indsats, men den anerkendelse må også vise sig ved, at NGO’erne tilgodeses via EU-fonde og nationale støtteprogrammer.

NGO-topmødet havde 15 danske deltagere, herunder Europa-Parlamentsmedlem Anne E. Jensen, der var indbudt som gæstetaler. Næste Baltic Sea NGO Forum – der bliver det 13. af slagsen – finder sted i 2015 i Estland.

Senest opdateret: Mandag, 01. april 2019 23:34