Ruslandskonference

Asger H. Pedersen
Udskriv
Der indbydes til den årlige Ruslandskonference i Fællessalen på Christiansborg med danske og russiske oplægsholdere.
 
FREDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 13.00-17.30 
"Ruslands rolle i verdenssamfundet: På vej mod gensidig tillid eller mistillid?"
 
Se det foreløbige program, hvor der også er oplysning om den obligatoriske tilmelding.
Programmet opdateres i øvrigt løbende på Dansk-Russisk Forenings hjemmeside www.dkrus.dk
Senest opdateret: Søndag, 01. november 2015 23:26