Forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Søndag, 07. februar 2016 18:41 Jens William Grav
Udskriv

Regeringen har besluttet at flytte ca. 3.900 arbejdspladser fra København til provinsen.

En af arbejdspladserne er DIIS, der foreslås flyttet fra København til Aarhus. Flytningen af DIIS kræver en lovændring, der bl.a. har været sendt i høring.

Østersø NGO Netværk Danmark kan ikke støtte forslaget. Se høringssvaret her.

--

Efterskrift:

Et flertal i Folketinget forkastede den 2. juni 2016 lovforslaget (45 for, 62 imod). Under behandlingen af lovforslaget stillede Mogens Jensen under henvisning til bl.a. Østersø NGO Netværk Danmarks høringssvar 3 spørgsmål.

Senest opdateret: Mandag, 06. juni 2016 22:27