Koordinationsgruppen

Udskriv

alt

På årsmødet den 3. marts 2020 valgtes følgende medlemmer til Koordinationsgruppen:

Suppleanter: